Danes je 18.2.2020
Input:

Atipični davčni zavezanec

14.1.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

Smo šola v Ljubljani in smo >>atipični davčni zavezanci<< -samoobdavčitev opravljamo le v primeru nabave blaga ali opravljene storitve iz tujine. Za režijo in sodelovanje pri igri dijakov nam bo tuji učitelj izdal račun . Ali je potrebna samoobdavčitev? Kraj opravljene storitve je Ljubljana - sedež šole.

Kadar gre za storitve s področja izobraževanja, ki sicer niso povezane z vstopninami, so pa opravljene za davčnega zavezanca, je treba upoštevati splošno pravilo iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1. Po slednjem se kraj obdavčitve določi po sedežu davčnega zavezanca, ki povzema pravilo iz 44. člena Direktive o DDV in velja v vseh državah članicah. Glede na to, da je naročnik zadevnih storitev vaša šola, torej davčni zavezanec s sedežem in identificiran za namene DDV v Sloveniji, se ob prej navedeni predpostavki kot kraj opravljanja tovrstnih storitev šteje Slovenija.

Nadalje morate v vsakem posameznem primeru posebej preveriti, ali so izpolnjeni pogoji, da bi bila storitev v Sloveniji oproščena plačila DDV, saj posledično prejemnik storitve (vaša šola) ne bi bil plačnik davka. Treba je