Danes je 1.3.2021

Input:

Blago se dostavi v Italijo, račun se izstavi ameriškemu kupcu

27.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.01.2.5 Blago se dostavi v Italijo, račun se izstavi ameriškemu kupcu

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji (dobavitelj blaga), dostavi blago davčnemu zavezancu, ki je identificiran za namene DDV v Italiji (prejemnik blaga), račun za to blago pa izda davčnemu zavezancu, ki ima sedež v ZDA, a je tudi identificiran za namene DDV v Italiji. Skladno s pariteto Ex-works Slovenija za prevoz blaga iz Slovenije v Italijo odgovarja zadnji kupec blaga. Dobavitelj blaga razpolaga s prevoznim dokumentom (CMR), ki je podpisan samo z njegove strani in s strani prevoznika, ne pa tudi od zadnjega kupca (prejemnika blaga).

V zvezi s tem se porajajo naslednje dileme:

1. Ali gre v opisanem primeru za tristransko dobavo in ali je slovenski davčni zavezanec kot dobavitelj oproščen plačila DDV na podlagi določbe prvega odstavka 46. člena ZDDV-1, če se blago odpošlje neposredno prejemniku (dokazilo CMR)?

2. Ali se prejemnik računa (pridobitelj blaga, drugi v verigi) v Sloveniji šteje kot oproščeni pridobitelj blaga in tako tak promet ni