Danes je 19.4.2021

Input:

Dobava blaga z instaliranjem v Sloveniji se zaračuna nizozemskemu prejemniku

25.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.7 Dobava blaga z instaliranjem v Sloveniji se zaračuna nizozemskemu prejemniku

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Davčni zavezanec A, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, je opravil dobavo in montažo toplotne izolacije kotla in inox obloge za nizozemskega davčnega zavezanca B kot podizvajalec. Nizozemska družba B, ki ima sedež svoje dejavnosti na Nizozemskem in je identificirana za namene DDV, je nabavila kotel. Dobava je bila opravljena v Sloveniji za davčnega zavezanca C, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji. Objekt, na katerem se je dobava izvedla, je last davčnega zavezanca C. Davčni zavezanec B izstavi račun davčnemu zavezancu C, davčni zavezanec A pa izstavi račun davčnemu zavezancu B in se sprašuje, ali mora na računu obračunati DDV po stopnji 22 % ali se primer obravnava kot obrnjena davčna obveznost.

Rešitev primera:

V praksi se soočamo z vsemi vrstami transakcij, in sicer z opravljanjem storitev, dobavo blaga in dobavo blaga z instalacijo. Opredelitev vrste transakcije je enostavno, če gre izključno za opravljanje storitev (brez uporabe kakršnegakoli blaga) ali izključno za dobavo blaga (brez uporabe kakršnekoli storitve). Nekoliko težje pa je transakcijo opredeliti, ko gre za sestavljene dobave, saj DDV zakonodaja jasnih in natančnih kriterijev v zvezi s tem ne daje. Zaradi navedenega se je smiselno opreti na vodila, ki jih je v svojih sodbah podalo Sodišče EU.

V skladu z evropsko sodno prakso je tako za ugotovitev, ali je treba sestavljeno enotno transakcijo opredeliti kot »dobavo blaga« ali kot »opravljanje storitve«, treba preveriti, kateri elementi so prevladujoči. Prevladujoči element mora biti določen tako,