Danes je 19.4.2021

Input:

Dobava in prevoz blaga kot enotna transakcija

18.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.03.2.2 Dobava in prevoz blaga kot enotna transakcija

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Družba dobavlja blago znotraj Unije, pri čemer za prevoz blaga poskrbi družba sama ali pa naročnik blaga. Družba ima vso potrebno dokumentacijo za dokazovanje oprostitev DDV, postala pa je tudi zavezanec za oddajo poročil Intrastat. Družba navaja naslednji primer: datum dobave je 19. 1. 2021, račun je bil izstavljen 15. 1. 2021, torej pred dobavo. Na računu je zaračunana tudi storitev prevoza blaga. Sprašuje se, če je v navedenem primeru potrebno vse knjižiti in poročati kot blago ali je potrebno ločeno obravnavati blago in storitev prevoza, posledično pa tudi ločeno poročati v evidence DDV. Zanima pa jih tudi, kako ravnati v obratni situaciji, torej prejem blaga s storitvijo iz tujine, račun je prav tako izstavljen pred dejansko dobavo.

Rešitev primera:

Skladno z d. točko drugega odstavka 90. člena ZDDV-1 mora davčni zavezanec v rekapitulacijskem poročilu za vsako osebo, ki pridobiva blago ali prejema storitve, poročati skupno vrednost dobav blaga in skupno vrednost storitev, ki jih je opravil. Nadalje tretji odstavek istega člena tega zakona določa, da se ta vrednost prijavi za koledarski mesec, v katerem je nastala obveznost obračuna DDV.

Nastanek obveznosti obračuna DDV od dobav blaga znotraj Unije določa 67. člen Direktive o DDV, povzema pa ga osmi odstavek 33. člena ZDDV-1. Besedilna razlika je prikazana v naslednji tabeli:

Vsebina 67. člena Direktive o DDV Vsebina osmega odstavka 33. člena ZDDV-1