Danes je 26.10.2021

Input:

Določitev stopnje DDV za opravljeno storitev priprave dvorišč za asfalt

8.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.2.10 Določitev stopnje DDV za opravljeno storitev priprave dvorišč za asfalt

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Gradbeno podjetje v Sloveniji, identificirano za namene DDV v Sloveniji, za fizično osebo opravlja storitev priprave dvorišč za asfalt. Dvorišča z dovozom so v velikosti 100 – 170 m2, stanovanjska hiša ne presega 250 m2 bivalnih površin. Po kateri stopnji DDV se obračuna omenjena storitev? Ali se po isti stopnji obračuna tudi zgolj polaganje asfalta?

Kot podrobneje pojasnjujem v nadaljevanju, je treba v tovrstnih primerih žal preizkusiti več pogojev, kar pa v praksi velikokrat povzroča le dodatno administrativno delo.

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno, se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del. Znižano DDV stopnjo je torej mogoče uporabiti izključno v primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji iz Priloge I k ZDDV-1.

Uporabo znižane DDV stopnje pri izvajanju