Danes je 15.6.2021

Input:

Evidentiranje vračila blaga, ki je bilo prvotno izvoženo iz Unije

4.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.05.2.12 Evidentiranje vračila blaga, ki je bilo prvotno izvoženo iz Unije

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Slovensko podjetje, identificirano za namene DDV v Sloveniji, je konec leta 2020 izvozilo blago v Srbijo. Manjši del blaga je bil v garancijskem roku zavrnjen in bil skupaj z reklamacijskim zapisnikom uvožen nazaj v Slovenijo. Na MRN dokumentu je v polju 37 naveden postopek 6110 F01 – oprostitev carinjenja. Kot dodatna informacija je v polju 44 navedeno 3D050 in 50/1/5 – davčna oprostitev. Na kakšen način ponovni uvoz poročamo v knjigo prejetih računov in v obrazec DDV-O?

Podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstev so ustrezne listine, kot so:

  • izdani in prejeti računi,

  • knjigovodske listine o plačilih in izplačilih,

  • uvozne in izvozne carinske deklaracije,

  • odločbe carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava in

  • vse druge listine, ki so pomembne za obračun in