Danes je 8.7.2020

Input:

Gradbene storitve in 76.a člen

30.6.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

Opravljamo storitve gradbeništva. Naročniku smo izdali že štiri situacije z obračunanim DDV. Do sedaj niso javili, da bi bilo kaj narobe. Za mesec marec so vložili zahtevek za refundacijo in FURS je od njih zahteval, da izločijo ta prejeti račun in pridobijo račune v skladu s 76.a členom ZDDV-1. Ali nismo ravnali pravilno, ko smo obračunali 22 % DDV in ga tudi plačali? Prejemnik je uveljavljal odbitek tega DDV. Ali se pri gradbenih storitvah uporablja izključno 76.a člen ZDDV-1? Kako je prav?

Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 - ključna opozorila

Skladno s točko a) 76.a člena ZDDV-1 mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se med drugim opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami. Omenjeno določbo podrobneje opredeljujeta 127.a in 127.b člen PZDDV, ki med drugim določata, da je plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1 vsak davčni zavezanec, prejemnik blaga ali storitve, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kadar mu dobavi blago ali opravi storitve iz 76.a člena ZDDV-1 davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji. Med gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami iz točke a) 76.a člena ZDDV-1 se uvrščajo storitve pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti ter postavljanje montažnih stavb.

V kolikor se torej ukvarjate z gradbeno dejavnostjo, morate v vsakem primeru posebej preveriti, ali so pogoji za uporabo obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 izpolnjeni ali ne. Kumulativno morata biti torej izpolnjena