Danes je 28.5.2020

Input:

Izdajanje dobropisov za vračila blaga

8.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.23.2.4 Izdajanje dobropisov za vračila blaga

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

  1. Izdajanje dobropisov za vračila blaga primer

S 1. 7. 2019 smo od podjetja A prevzeli distribucijo tobačnih izdelkov in IQOS naprav na slovenskem trgu in postali trošarinski zavezanec. Kot imetnik trošarinskega skladišča imamo od 14. 6. 2019 dovoljenje, da v okviru svoje dejavnosti prejemamo, skladiščimo in odpremljamo trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine.

S prodajnih mest prejemamo vračila IQOS naprav (niso predmet obračuna trošarine), ki so bile fakturirane s strani podjetja A pred 1. 7. 2019, ko mi še nismo bili distributer tobačnih izdelkov in IQOS naprav.

Vračilo blaga v naše skladišče imamo urejeno s pogodbenim odnosom s podružničnim podjetjem proizvajalca na Hrvaškem.

Postopek izdaje dobropisa:

- do 15. v mesecu potniki poberejo vračila iz servisov prodajnih mest po prej omenjeni pogodbi,

- back office vsak prevzem zabeleži in preveri številčno stanje vračil po artiklu,

- do 20. v mesecu se naredi skupno štetje vseh pobranih naprav,

- sledi izdaja dobropisa prodajnim mestom,

- sledi aktivnost prvostopenjskega preverjanja vrnjenih naprav, ki traja kar nekaj dni. Ko podružnično podjetje proizvajalca potrdi našo informacijo o količini upravičeno vrnjenih naprav, nastopi še štetje naprav ob prisotnosti pooblaščene osebe. Šele ko so prejeta vračila blaga v prisotnosti pooblaščenih oseb prešteta in potrjena, nam izstavijo finančni dobropis.

Prejeta vračila evidentiramo z vrednostjo 0 in hranimo na posebni lokaciji, kjer čakajo na uničenje, ki se opravi najmanj enkrat letno. Če je uničenje opravljeno v skladu z zahtevami za uničenje elektronske in električne opreme in podprto z vso potrebno dokumentacijo, uničenje ni predmet obračuna z DDV.

Vprašanje:

Kdo je v tem primeru dolžan izstaviti dokument o naknadni spremembi davčne osnove?

Podjetje A kot dobavitelj blaga pred 1. 7.