Danes je 21.5.2022

Input:

Izdajanje računov za zdravstvene storitve in navajanje klavzul na njih

10.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.04.2.11 Izdajanje računov za zdravstvene storitve in navajanje klavzul na njih

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Zasebno podjetje je registrirano pod SKD 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost. Za opravljanje dejavnosti ima pridobljeno tudi koncesijo. Za storitve, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije, izstavlja račune. V podjetju trdijo, da so njihove storitve oproščene plačila DDV, saj imajo terapevtski namen z namenom varovanja in ohranjanja zdravja ter zdravljenja, zato nas zanima, katera klavzula je ustrezna. Na spletu in na uradnih cenikih v javnih zavodih se enake storitve razlagajo po različnih členih ZDDV-1.

Zdravstvene dejavnosti so oproščene na podlagi dveh določb, in sicer po 1. in 2. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1. Tako so plačila DDV oproščeni:

  • bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in z njo