Danes je 28.1.2020
Input:

Izstavitev računa podjetju iz Velike Britanije, ki nima ID številke za DDV

28.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.18.2.2 Izstavitev računa podjetju iz Velike Britanije, ki nima ID številke za DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Slovensko podjetje (identificirano za DDV) bo opravljalo storitev angleškemu podjetju (Velika Britanija) - storitev oglaševanja in pakiranja. Angleško podjetje nima ID številke za DDV.

Mnenja smo, da bi se moralo angleško podjetje nujno identificirati za DDV oz. pridobiti posebno ID številko (če to pri njih obstaja). Kako lahko slovensko podjetje izstavi račun, če se Angleži ne bodo identificirali za DDV, ker tega ne želijo?

Če davčni zavezanec za določenega prejemnika opravlja storitve, mora najprej preveriti, katero pravilo določanja kraja se pri tem uporabi. V ta namen je treba preveriti dvoje, in sicer 1. vrsto storitve in 2. status prejemnika te storitve.

V svojem vprašanju navajate, da davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, za angleško podjetje opravlja »storitve oglaševanja in pakiranja«, pri tem pa situacije podrobneje ne opisujete. Ob tem se mi tako postavlja več vprašanj, med drugim na primer, ali je treba te storitve glede na vsebino sklenjene pogodbe obravnavati enotno ali pa gre za dve ločeni storitvi. Če se ti dve storitvi obravnavata ločeno, je treba preveriti še, ali je storitev oglaševanja takšna, da se za DDV namene obravnava kot elektronska storitev (1) ali ne, saj se pri elektronskih storitvah, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, uporabi posebno