Danes je 24.11.2020

Input:

Izvajanje strojnih instalacij na ozemlju Avstrije

21.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.07.2.5 Izvajanje strojnih instalacij na ozemlju Avstrije

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, namerava opraviti strojne instalacije (vodovod, ogrevanje, prezračevanje) na nepremičnini, ki se nahaja v Avstriji. Prejemnik teh storitev bo davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Avstriji, zato lahko slovenski izvajalec po pojasnilu tamkajšnjih svetovalcev obveznost obračuna DDV prevali na svojega prejemnika. Avstrijski prejemnik bo slovenskemu izvajalcu plačal predplačilo. Prav tako bodo za slovenskega izvajalca dobave opravljali tudi drugi slovenski podizvajalci, davčni zavezanci, ki imajo sedež in so identificirani za namene DDV v Sloveniji. Tudi njim bo slovenski izvajalec plačal predplačilo.

Rešitev primera:

Splošno o določanju kraja dobave

Iz opisa primera ni jasno razvidno, ali davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji v zadevnem primeru v Avstriji opravlja le storitve v zvezi z nepremičnino, ki se nahaja v Avstriji, ali iz Slovenije v Avstrijo dobavlja tudi blago in ga tam tudi instalira/montira, zato so v nadaljevanju podane DDV implikacije v obeh primerih.

V primeru, da slovenski davčni zavezanec za svojega naročnika dobavi blago iz Slovenije in ga instalira/zmontira v Avstriji (npr. dobava in montaža peči, vodovodne instalacije, ipd), mora upoštevati posebno pravilo iz desetega odstavka 20. člena ZDDV-1, ki določa, da se, kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega, za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano.

Tudi če davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravi le storitve na nepremičnini, ki se nahaja v Avstriji, se kot kraj opravljanja teh storitev šteje ta država članica, v kateri se ta nepremičnina nahaja. Kot namreč med drugim določa 27. člen ZDDV-1, je kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami