Danes je 15.6.2021

Input:

Mali davčni zavezanec prodaja blago v druge države članice

2.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.05.2.10 Mali davčni zavezanec prodaja blago v druge države članice

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Mali davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji uporablja posebno ureditev za male davčne zavezance, saj v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel promet v višini 50.000 EUR. Mali davčni zavezanec ima pridobljeno identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji na podlagi 4. odstavka 78. člena ZDDV-1 zaradi prejemanja storitev, za katere je dolžan plačati DDV izključno prejemnik teh storitev. Sedaj namerava prodajati blago davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV s sedežem v državi članici EU in fizičnim osebam iz držav članic EU. Ali je dobava blaga, ki jo je mali davčni zavezanec opravil v državah članicah EU oproščena plačila DDV? Kako naj postopa v primeru dobave blaga davčnim zavezancem iz držav članic EU in v primeru dobave blaga fizičnim osebam, da bo postopek ustrezen?

Davčnemu zavezancu, ki je oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec skladno s prvim odstavkom