Danes je 24.2.2021

Input:

Na novo zgrajen objekt, njegova uporaba in popravek odbitka DDV

18.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.11.2.1 Na novo zgrajen objekt, njegova uporaba in popravek odbitka DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Gradbeno podjetje je leta 2015 pridobilo na dražbi FURS objekt, ki ga je potem porušilo in v letu 2016 zgradilo nov objekt s tremi stanovanji. Podjetje ima 100 % pravico odbitka DDV in si je tako pri gradnji stanovanj v celoti odbilo vstopni DDV od prejetih računov.

Podjetje je leta 2016 dve stanovanji prodalo fizičnim osebam z znižano stopnjo DDV 9,5 % DDV (stanovanji sta pod 120m2 uporabne površine).

Tretje stanovanje, ki še ni v celoti dokončano (manjkajo še ploščice v dveh prostorih), je podjetje dalo na hipoteko pri pridobitvi dolgoročnega kredita pri banki kot garancijo.

Letos (2020) je financiranje pri banki poteklo in podjetje želi stanovanje prodati. V stanovanju 3 v tem času ni bil nihče vseljen niti se stanovanje ni oddajalo v najem. Stanovanje se bo prodajalo drugemu podjetju zavezancu za obračun DDV.

V podjetju smo mnenja, da pri prodaji stanovanje ne izpolnjuje pogojev iz 7. odstavka 44. člena z DDV in je potrebno pri prodaji podjetja stanovanje prodati z obračunanim DDV, čeprav je stanovanje staro 4 leta, vendar še ni dokončano. Stanovanje ima uporabno površino 123m2. Sklepamo, da je potrebno pri podaji na izdanem računu obračunati 22 % DDV?

Glede na to, da ste podali precej podroben opis glede omenjene zadeve, velja napisati nekoliko širše mnenje. V svojem vprašanju navajate, da je davčni zavezanec nabavil objekt, ga porušil in zgradil novega. Vprašanje, ki se postavlja je, ali je šlo dejansko za izgradnjo popolnoma novega objekta ali pa je šlo morda le za rekonstrukcijo.

Ker zadeve žal ne poznam v celoti, v nadaljevanju podajam nekaj opozorili tudi v zvezi slednjim.

Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1 je dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve, oproščena plačila DDV. V konkretnem primeru je tako bistveno, da se preuči, ali bo šlo za pri prodaji za prodajo novih objektov ali ne.

Žal pa trenutno veljavna DDV zakonodaja jasnih kriterijev za takšno opredelitev ne zajema. Iz drugega odstavka 12.