Danes je 8.12.2019
Input:

Nastanek obveznosti za obračun DDV in upoštevanje odločitve Sodišča EU v sodbi v zadevi C-224/18 v praksi

8.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.21.1.2 Nastanek obveznosti za obračun DDV in upoštevanje odločitve Sodišča EU v sodbi v zadevi C-224/18 v praksi

FURS

Prejeli smo vaše vprašanje glede nastanka obveznosti obračuna DDV v primeru, ko davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji (gradbenik) opravi gradbeno delo na ozemlju Slovenije. Dogovorita se, da bo gradbenik naročniku predložil začasne mesečne situacije v potrditev na naslov naročnika do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Gradbenik izda začasno mesečno situacijo za dela, ki jih je opravil v avgustu, naročnik njeno vsebino potrdi 15. septembra v višini 90 %, 10 % vrednosti del pa mora izvajalec popraviti in jih vključi v začasno mesečno situacijo za september.

Glede na odločitev Sodišča EU v sodbi v zadevi C-224/18 vas zanima, kdaj v konkretnem primeru nastane obveznost obračuna DDV za 90 % del in kdaj za 10 %. V zvezi s tem odgovarjamo:

Obdavčljiv dogodek in obveznost obračuna DDV nastane, ko je storitev opravljena.

Glede na določbo 33. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV- 1 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12, 83/12, 46/13, 101/1, 86/14, 90/15 in 77/18) nastane obdavčljiv dogodek, ko je storitev opravljena. Zato nastane obveznost za obračun DDV takrat, ko je na podlagi dogovora (pogodbe) storitev opravljena. Ni nujno, da sama potrditev začasne situacije vpliva na obdavčljiv dogodek in nastanek obveznosti za obračun DDV. Treba je upoštevati vse okoliščine določenega primera, predvsem dejansko stanje, in sicer ali so bile storitve dejansko opravljene, čeravno določena situacija ni bila potrjena ali ni bila potrjena v celoti.

V zvezi z upoštevanjem citirane sodbe SES uvodoma izpostavljamo, da se sodba ne nanaša na vse primere gradbenih del, ampak le na tiste primere, ki ustrezajo relevantnim podrobnostim obravnavane zadeve.

Odločitev Sodišča EU v sodbi v zadevi C-224/18 se nanaša na nastanek obveznosti plačila DDV v primeru, če sta se stranki, udeleženi v transakciji, dogovorili, da je pogoj za izvedbo plačila gradbenih ali