Danes je 10.7.2020

Input:

Nepravilni računi in obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1

13.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.23.2.7 Nepravilni računi in obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Na osnovi potrjenega letnega plana izvajamo nove in obnovitvene investicije v svojem imenu in za svoj račun. Del investicij spada v SKD Gradbeništvo in se obdavči po 76.a členu ZDDV-1. Za investicije konec leta v je v skladu s pogodbo,da v mesecu decembru izdamo račun občinam.

Vprašanje:

1. Ali je s strani obračunavanja DDV pravilno, da izdamo račun občinam v skladu s pogodbo (to je enkrat letno) oziroma kako ravnati, da bo obračun DDV (tudi po 76.a členu) pravilno izvršen;ali moramo izstaviti račune enkrat mesečno?

2. Na izdanem računu smo pomotoma zaračunali gradbeno storitev z 22 % DDV(pravilno bi bilo po 76.a členu), kar se je pri davčni kontroli DDV pri občini ugotovilo za nepravilno. Oktobra smo naredili popravek (izdali dobropis ter novi račun s pravilno prikazanim DDV). Ali so občine odgovorne, ker ob prejemu računa tega niso zavrnile zaradi nepravilno obračunanega DDV in niso zahtevale izstavitve računa po 76.a členu oz. ali je to naša odgovornost – v katerem členu ZZDV-1 oz. pravilniku je ta odgovornost opredeljena?

3. Za kakšno obdobje za nazaj še lahko naredimo popravek obračunanega DDV, če ugotovimo nepravilnost obračunanega DDV – kakšen je zastaralni rok in v katerem členu ZZDV-1 je to opredeljeno?

Ad1

Skladno s prvim odstavkom 33. člena ZDDV-1 obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene. Drugi odstavek istega člena tega zakona v nadaljevanju določa, da če se za dobave blaga, razen iz točke b. drugega odstavka 6. člena tega zakona, in opravljanje storitev izdajajo zaporedni računi ali se izvršijo zaporedna plačila, se šteje, da so opravljene v trenutku, ko poteče obdobje, na katero se taki računi ali plačila nanašajo, vendar to obdobje ne sme biti daljše od enega leta.

Sodišče EU je v sodbi v zadevi C-224/18 (opomba 1) odločilo, da čeprav se običajno šteje, da je storitev gradbenih ali montažnih del opravljena v trenutku dejanskega zaključka del, še vedno