Danes je 1.10.2020

Input:

Obdavčitev najema dvorane in pogostitve z DDV

19.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

EU davčnemu zavezancu bomo izstavili račun za opravljeno storitev najema dvorane s pogostitvijo. Zanima nas, kako obračunati DDV oziroma katero DDV klavzulo navedemo na računu v primeru, da je storitev oproščena plačila DDV. Kako je z DDV v primeru, če bi bil naročnik navedene storitve davčni zavezanec iz Slovenije?

Uvodoma velja poudariti, da moje mnenje v nadaljevanju temelji na predpostavki, da gre v zadevnem primeru za dve samostojni storitvi, torej najem dvorane in storitev pogostitve, ne pa za kakšno enotno storitev, kot je na primer organizacija dogodka.

Oddajanje konferenčne dvorane v najem

Skladno s 27. členom ZDDV-1 je kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno z dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin kraj, kjer se nepremičnina nahaja. To pravilo se uporabi ne glede na to, kakšen je status prejemnika te storitve in od kje ta prejemnik prihaja. Ob predpostavki, da se dvorana nahaja v Sloveniji, se kot kraj opravljanja storitev oddajanja te dvorane v najem, šteje Slovenija.

Skladno z 2. točko 44. člena ZDDV-1 je najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z