Danes je 18.2.2020
Input:

Obdavčljivi promet za namene identifikacije

6.11.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

Smo javni zavod - osnovna šola, identificirani za namene DDV. Ker praga 50.000 EUR obdavčljivega prometa ne dosegamo, razmišljamo o izstopu iz sistema, zato vas prosim za pomoč.

  1. Ali se v znesek obdavčljivega prometa uvrščajo obdavčene nabave (prehrana zaposlenih in oddajanje šolskih prostorov) oz. polje 11 iz DDV-O obrazca brez DDV?

  2. Prosim za navodila za izstop iz sistema DDV. Kaj vse moramo narediti?

  3. Ali veljajo ob izstopu kakšne posebnosti? Na kaj moramo biti pozorni?

  4. Z izstopom iz sistema postanemo mali davčni zavezanci; zanima me, kakšne so posebnosti oz. razlike glede na to, da smo trenutno identificirani za namene DDV (ID št. za DDV ali davčna številka, DDV v primeru gradbenih storitev ipd.)?

  5. Zanima me tudi, kdaj točno smo kot mali davčni zavezanci dolžni obračunati DDV oz. moramo pridobiti začasno številko (storitve in blago iz tujine)?

  6. V roku štirih let pričakujemo, da bomo dobili novo večjo telovadnico. Zanima me, kako moramo takrat postopati kot mali davčni zavezanci, če bomo presegli 50.000 EUR (kdaj točno se moramo prijaviti oz. začeti s poročanjem z DDV-O obrazcem, kako se prijavimo itd.)?

Skladno s prvim odstavkom 94. člena ZDDV-1 je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 EUR obdavčljivega prometa. Kaj se všteva v omenjeni znesek, v nadaljevanju opredeljujeta zlasti sedmi in osmi odstavek istega člena tega zakona, in sicer omenjeni obdavčljivi promet obsega naslednje zneske, brez DDV:

- znesek obdavčenih dobav blaga in storitev (torej promet, ki ga vaš zavod vpisuje v polje 11, to je vse promet, na katerega vaš zavod obračunava DDV: npr. prehrana zaposlenim, oddajanje prostorov v uporabo ipd.);

- znesek transakcij, ki so oproščene v skladu z 52., 53., 54. in 55. členom tega zakona (to so oprostitve pri izvozu, storitve povezane z mednarodnim prevozom, storitve opravljene diplomatskim predstavništvom in posredniške storitve, za katerem predvidevam, da jih vaš zavod ne opravlja);

- znesek transakcij z nepremičninami, finančnih transakcij iz 4. točke 44. člena tega zakona ter zavarovalnih storitev, razen če so te transakcije postranske transakcije (sem med drugim spada tudi oddajanje nepremičnin v najem, ki je oproščeno plačila DDV - na primer če bi šola oddajala stanovanje hišniku v najem ipd.).

V obdavčljivi promet pa se ne všteva odtujitev opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev. Prav tako se v obdavčljivi promet ne všteva oproščenih dejavnosti v javnem interesu, kot so opredeljene v 42. členu ZDDV-1 (na primer šolsko izobraževanje iz 8. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1).

V kolikor torej ugotovite, da vaša šola ne presega zneska 50.000 EUR obdavčljivega prometa (gleda se obdobje zadnjih 12 mesecev in ne koledarsko leto), potem lahko podate zahtevo za prenehanje identifikacije. Skladno s prvim odstavkom 80. člena ZDDV-1 o prenehanju identifikacije za namene DDV davčni organ odloči po prejemu zahtevka davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, za prenehanje identifikacije za namene DDV oziroma po uradni dolžnosti, če ugotovi, da ne obstajajo več razlogi za identifikacijo za namene DDV. Davčni