Danes je 21.5.2022

Input:

Obračun DDV in DPN ter poročanje računa v DDV-O

22.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.01.2.4 Obračun DDV in DPN ter poročanje računa v DDV-O

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

V lasti imamo nepremičnino, ki jo želimo prodati. Kupec je pravna oseba, vendar ni identificiran za namene DDV. Nepremičnino smo kupili leta 2003 in odbijali 20 % DDV. Glede na dejstva, kako je z obračunom DDV in obračunom DPN? Ali moramo vračati že obračunani DDV iz leta 2003? Na kakšen način to prikažemo na računu in obrazcu DDV-O?

Popravek odbitka DDV pri prodaji nepremičnine

Prvi in drugi odstavek 68. člena ZDDV-1 določata, da mora davčni zavezanec prvotni odbitek opraviti, če je odbitek višji ali nižji od odbitka, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen. Popravek mora davčni zavezanec opraviti, če se po opravljenem obračunu spremenijo dejavniki, ki so bili uporabljeni pri določitvi zneska za odbitek, kot na primer odpovedi nakupov in znižanja cen. Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih v nadaljevanju opredeljuje 69. člen ZDDV-1. Skladno s slednjim se za nepremičnine, ki so bile pridobljene kot osnovna sredstva, popravek odbitka DDV razporedi na obdobje 20 let. Omenjeno obdobje začne teči z začetkom uporabe nepremičnine, to je davčno obdobje, v katerem je izvršen (oziroma ni izvršen) odbitek DDV. Letni