Danes je 19.9.2021

Input:

Obračun DDV od prezaračunane bančne garancije in prezaračunavanje zastavne pravice na nepremičnini

1.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.08.2.7 Obračun DDV od prezaračunane bančne garancije in prezaračunavanje zastavne pravice na nepremičnini

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Družba X d.o.o. Zagreb (v nadaljevanju X HR) in družba X d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju X SLO) sta povezani osebi (družba X HR je 100 % lastnica družbe X SLO) in nabavljata blago neposredno od družbe XX ZG, ki z namenom izogibanja tveganju neplačila zahteva bančno garancijo za zavarovanje plačila. X HR je z banko sklenila pogodbo o izdaji bančne garancije, X SLO pa je za potrebe predmetne banke (kot eno izmed več sredstev zavarovanja za garancijo) dovolila vpis zastavne pravice na svoji nepremičnini. Banka ZG je za izdajo bančne garancije X HR izdala račun brez obračunanega DDV, z navedeno klavzulo »oproščeno plačila DDV«. X HR je izdal X SLO račun za pripadajoče stroške garancije in navedel klavzulo »VAT reverse charge in accordance with Article 17 item 1 of The Vat - prijenos porezne obaveze po čl. 17 st. 1 zakona o PDV«. X SLO pa je za pripadajoče stroške zastavne pravice na nepremičnini izdal račun X HR kot oproščen promet po 25. členu ZDDV-1. Od prejetega plačila za zaračunane finančne storitve bo X SLO plačal še 8,5 % davek na finančne storitve. Družbe X HR, X SLO in XX ZG so se dogovorile, da stroške izdaje bančne garancije poravna XX ZG, saj je bančna garancija namenjena zavarovanju plačila v njegovo koristi, zato X SLO stroške izdaje garancije prezaračuna XX ZG kot oproščen promet glede na 25. člen ZDDV-1. Družbi X HR in X SLO se sprašujeta o obračunu DDV, poročanju v davčne evidence in morebitni obveznosti obračunavanja davka na finančne storitve za družbe X SLO.

Rešitev primera:

Uvodoma velja še posebej opozoriti, da podrobnosti opisanega posla niso znane. V nadaljevanju je podan splošen odgovor, ki temelji na