Danes je 19.4.2021

Input:

Obračun DDV od storitve najema skladišča v Avstriji

2.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.03.2.10 Obračun DDV od storitve najema skladišča v Avstriji

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo podjetje, katerega temeljna dejavnost je transport. Najeti nameravamo skladišče v Avstriji in nas zanima, kako je v tem primeru z obračunom DDV in če ga bomo lahko zahtevali nazaj?

DDV implikacije so odvisne od tega, ali gre v zadevnem primeru za storitev v zvezi z nepremičnino ali ne. V nadaljevanju podajam kriterije za razmejitev slednjih, da boste lažje preverili.

Dajanje nepremičnine v zakup ali najem, vključno s skladiščenjem blaga, pri katerem je prejemniku določen del nepremičnine dodeljen v izključno uporabo, se šteje kot storitev v zvezi z nepremičnino. Nasprotno pa se skladiščenje blaga v nepremičnini, če prejemniku ni dodeljen določen del nepremičnine v izključno uporabo, ne šteje kot storitev v zvezi z nepremičnino (Glej člena 31.a (2)(h) in 31.a (3)(b) Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.). Da se torej pri določanju kraja opravljanja tovrstnih storitev uporablja posebno pravilo iz 27. člena ZDDV-1 in je kraj opravljanja teh storitev tam, kjer se nepremičnina nahaja (v vašem primeru je to Avstrija), mora biti zadevni del nepremičnine, kjer se blago skladišči, dodeljen v izključno uporabo prejemniku (tj. da je prostor, na katerem se blago skladišči,