Danes je 20.9.2019
Input:

Obračun DDV pri prodaji zemljišč občini

21.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.1 Obračun DDV pri prodaji zemljišč občini

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Na dražbi družbe v stečajnem postopku smo odkupili kompleks nepremičnin z namenom poznejše gradnje stanovanjske soseske. V kompleksu sta bili dve manjši parceli, za kateri je občina naknadno želela uveljaviti predkupno pravico. Ker je bila dražba že zaključena, le-ta naknadno ni bila upoštevana. Z županom občine smo se dogovorili, da obe parceli po zaključenem postopku nakupa prodamo občini po naši nabavni vrednosti.

Obe parceli (poleg ostalih) smo odkupili z obračunom DDV po 76.a členu ZDDV-1.

Kako obračunati DDV naprej občini (ocenjujem, da bo naša prodaja zaključena do sredine leta 2019, prodaja obeh parcel se bo verjetno tudi zgodila v letu 2019)? Občina je za obe parceli predvidela širitev občinske ceste (torej javna infrastruktura).

Uvodoma velja še posebej opozoriti, da nepravilna DDV obravnava transakcij z