Danes je 19.4.2021

Input:

Obračun DDV za oddajanje nepremičnine občini v najem

1.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.9 Obračun DDV za oddajanje nepremičnine občini v najem

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Identificirani smo za namene DDV in smo od fizične osebe kupili poslovni prostor. Prodajalec je plačal 2 % davek na promet nepremičnin. Poslovni prostor bomo dali v najem občini, ki je prav tako identificirana za namene DDV. Ali poleg zneska najemnine obračunamo tudi 22 % DDV in že v pogodbo za najem vključimo izjavo, skladno z 78. členom PZDDV, da bo oddaja obdavčena z DDV? Kaj pa v primeru obračuna najemnine občini kot oproščeno storitev?

Skladno z 2. točko 44. člena ZDDV-1 je najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z lizingom) oproščen plačila DDV, razen v primerih:

  • nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju,

  • dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil,

  • dajanja v najem trajno instalirane