Danes je 23.1.2022

Input:

Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 (76.a člen ZDDV-1, 127.a člen PZDDV)

1.7.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

11.4 Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 (76.a člen ZDDV-1, 127.a člen PZDDV)

mag. Aleksandra Heinzer 

Obrnjena davčna obveznost (prevalitev davčne obveznosti) ne velja le v primerih poslovanja s tujci, pač pa tudi v določenih primerih lokalnih dobav. Prevalitev plačila DDV na prejemnika blaga ali storitev po sistemu samoobdavčitve tako velja tudi za določene transakcije, ki so opravljene na ozemlju Slovenije. Pravilo obrnjene davčne obveznosti se tako skladno s 76.a členom ZDDV-1 uporablja za:

  • gradbene storitve, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami iz šifre F/gradbeništvo SKD,

  • posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke,

  • dobavo starih nepremičnin in zemljišč, ki so načeloma oproščena plačila DDV, vendar sta se prodajalec in kupec odločila, da bosta pri prodaji uporabila opcijo obdavčitve iz 45. člena ZDDV-1,

  • dobavo odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a k ZDDV-1 in

  • prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja (velja do 31. decembra 2018).

Davčno breme pri omenjenih dobavah storitev oziroma blaga pa se na naročnika blaga oziroma prejemnika storitev prenese le, če sta tako dobavitelj kot tudi kupec oba identificirana