Danes je 3.7.2020

Input:

Oddaja poslovnega prostora v najem malemu davčnemu zavezancu in DDV posledice

21.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.05.2.1 Oddaja poslovnega prostora v najem malemu davčnemu zavezancu in DDV posledice

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Imamo novozgrajeno poslovno stanovanjsko stavbo, v kateri se v kleti nahajata dva poslovna prostora. Enega izmed teh bomo oddali v najem normiranemu s.p., ki pa ni identificiran za namene DDV. Glede na to, da gre poslovni prostor v uporabo, ali je potrebno od tega odvesti davek od investicijske vrednosti – 22 %? Ali je potrebno pri izstavitvi računa obračunavati 22 % DDV ali je lahko oproščeno po 44. členu ZDDV-1? Ali je res, da če ne odvedemo davka od investicijske vrednosti 22 %, da je potem potrebno najem obračunavati z 22 % DDV, če ga odvedemo, pa ni potrebno?

Kaj se zgodi, če poslovni prostor prodamo naprej v primeru, če odvedemo 22 % DDV od investicijske vrednosti in kaj če ga ne (v primeru, da ga ni potrebno)?

Uvodoma velja še posebej opozoriti, da pri transakcijah z nepremičninami lahko pride do različnih DDV implikacij, ki so močno odvisne od dejanskega stanja. Zaradi navedenega in v izogib morebitnim negativnim DDV implikacijam vsekakor svetujem obravnavo primera v okviru individualnega davčnega svetovanja. Mnenje, ki sledi, se nanaša le na izpostavljen poslovni prostor (ne na celotni objekt, ki ga omenjate) in naj vam bo le v pomoč, nikakor pa ne sme biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev. Prav tako mnenje v nadaljevanju temelji na predpostavki, da je davčni zavezanec zadevni poslovni prostor pripoznal kot