Danes je 15.1.2021

Input:

Oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme

23.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.06.1.1 Oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

V okviru interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 (opomba 1) je od 13. marca 2020 do 31. julija 2020 dobava zaščitne in medicinske opreme vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije pod določenimi pogoji oproščena plačila DDV. Dobavitelj, identificiran za namene DDV, s takšnimi dobavami pravice do odbitka DDV ne izgubi, saj gre za t.i. pravo oprostitev, mora pa v vsakem posameznem primeru preveriti, ali so za takšno uveljavitev res izpolni vsi zakonsko predpisani pogoji. Te pogoje preizkusi po naslednjih korakih:

1. Preveriti, v katero tarifno oznako se uvršča posamezen artikel

Kot pojasnjuje davčni organ, se oprostitev plačila DDV uporabi za določeno zaščitno in medicinsko opremo iz seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, ki je priloga Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (opomba 2), in sicer:

1. oprema za zaščito ust in nosu (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 10, 6307 90 98, 9020 00 00);

2. rokavice (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 11 00, 4015 19 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6216 00 00);

3. zaščita za obraz (tarifna oznaka: 3926 90 97);

4. varovalna očala in ščitniki za oči (tarifne oznake: 9004 90 10, 9004 90 90);

5. zaščitna oblačila (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 90 00, 4818 50 00, 6113 00 10, 61 13 00 90, 6114 20 00,