Danes je 19.9.2021

Input:

Oprostitev plačila DDV za opravljanje Covid testiranja

1.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.05.2.9 Oprostitev plačila DDV za opravljanje Covid testiranja

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Ali se izvedba testiranja s hitrimi testi šteje kot oproščena dejavnost na podlagi 2. točke 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 in se posledično ne všteva v prag za vstop v sistem DDV? S strani FURS smo pridobili naslednji ustni odgovor, ki pa si ga ne znamo interpretirati: »če ima podjetje koncesijo in dovoljenje, je storitev oproščena DDV (42. člen ZDDV-1), če pa nima (potem niti ne vem, kako lahko podjetje to dejavnost opravlja), potem je ta storitev obdavčena z 22 % DDV«.


Skladno z drugim in tretjim odstavkom 47. člena ZIUPOPDVE so ne glede na 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ter drugega odstavka 63. člena ZDDV-1 plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, oproščene storitve, ki so neposredno povezane s cepivi in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki iz prejšnjega odstavka, v zvezi z zdravljenjem oziroma ohranjanjem zdravja. Oprostitve plačila DDV po tem členu se urejajo v skladu z Direktivo Sveta (EU) 2020/2020 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Direktive 2006/112/ES, ki