Danes je 24.2.2021

Input:

Ponovni popravek odbitka DDV od nabave objekta zaradi ponovnega vstopa v DDV sistem

20.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.11.2.3 Ponovni popravek odbitka DDV od nabave objekta zaradi ponovnega vstopa v DDV sistem

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Zavezanec je izstopil iz sistema DDV dne 31. 5. 2020. Pri izstopu je bil narejen popravek odbitka pri nakupu nepremičnine, ki je bila kupljena kot poslovni prostor za opravljanje dejavnosti leta 2007. Sedaj pa se je zavezanec zopet prostovoljno vključil v sistem DDV z dnem 1. 10. 2020. Ali ima pravico do odbitka DDV po 68. in 69. členu ZDDV ter če ima, kako to prikažemo v DDV evidencah?

Skladno s prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1 ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. Nadalje prvi odstavek 68. člena ZDDV-1 določa, da mora davčni zavezanec prvotni odbitek popraviti, če je odbitek višji ali nižji od odbitka, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen. Posebnosti v zvezi s popravkom odbitka DDV pri osnovnih sredstvih in nepremičninah opredeljuje 69. člen ZDDV-1, in sicer se za osnovna sredstva popravek odbitka DDV razporedi na obdobje 5 let, razen za nepremičnine, ki so bile pridobljene kot osnovna sredstva, za