Danes je 28.5.2020

Input:

Popravek odbitka DDV od investicije v planinsko kočo

30.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.03.2.8 Popravek odbitka DDV od investicije v planinsko kočo

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Planinsko društvo je začelo obnavljati kočo in se, da ne bi plačalo davka za gradbeno storitev, registriralo za DDV. Po registraciji je društvo po dogovoru najemnino zaračunalo najemniku te koče.

Jaz sem DDV obračunala samo od prejetih računov za obnovo koče in izdan račun za najem te koče. DDV od drugih prejetih računov nisem dala v obračun.

Sedaj se je najemnik zamenjal in njemu DDV ne zaračunavamo.

Kaj sedaj to pomeni:

- ali si društvo sploh sme od prejetih računov za to kočo obračunati DDV?

- med izdanimi računi sta bila tudi dva računa (za vodenje po gorskih poteh), kjer se je zaračunan DDV. Ali v obračunu to upoštevam v obračunu z vstopnim DDV? Ali moram voditi ločeno, čeprav je zelo težko razčleniti? 

Uvodoma velja opozoriti, da bi za odgovor na vaše vprašanje potrebovala več informacij, oziroma bi se morala bolj seznaniti z načinom poslovanja tega planinskega društva. Zaradi navedenega v nadaljevanju podajam splošen odgovor, ki vam je lahko v pomoč.

Praksa kaže, da društva lahko opravljajo različne dejavnosti, in sicer neobdavčljivo (na primer iz naslova pobiranja neobdavčljivih članarin) in obdavčljivo, znotraj slednje pa oproščeno in obdavčeno. Če je takšno društvo identificirano za namene DDV, lahko odbija DDV izključno od nabav, ki se nanašajo na opravljanje njegove obdavčene dejavnosti, med tem ko od nabav, ki se nanašajo na opravljanje njegove neobdavčljive ali/oproščene dejavnosti, nima pravice do odbitka DDV.

Če društvo torej opravlja vse navedene dejavnosti, mora prejete račune ustrezno ločevati. Najprej mora izločiti vse nabave, ki se nanašajo v celoti ali le