Danes je 19.9.2021

Input:

Popravilo transformatorskega ohišja v ZDA

28.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.07.2.7 Popravilo transformatorskega ohišja v ZDA

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Delavci družbe so v aprilu izvedli popravilo na transformatorskem ohišju v ZDA. Sedaj bo družba zaračunala opravljeno storitev, ki znaša približno 20.000 EUR. Izstavila bo fakturo podjetju v ZDA. Na kaj mora biti družba pozorna pri izstavitvi računa? Ali storitev v opisanem primeru spada pod 1. odstavek 25. člena ZDDV-1? Družbo tudi zanima, kako je s poročanjem v rekapitulacijsko poročilo.

Rešitev primera:

Opis je mogoče razumeti na način, da je davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, opravil storitve popravila na »transformatorskem ohišju«, ki se fizično nahaja v ZDA. Ker storitev ni podrobneje opisana, natančna opredelitev njene vrste ni možna, lahko pa se predvideva, da gre bodisi za storitve na premičnini bodisi na