Danes je 29.9.2020

Input:

Posredovanje pri prodaji svetil

29.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.2.6 Posredovanje pri prodaji svetil

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Od zavezanca iz EU prejmemo račun za provizijo pri prodaji naših svetil. Kam to vpišemo v obrazec DDV-O? Kaj pa če je zavezanec iz 3. države? Kako bi izstavili račune mi, če bi bili posredniki pri prodaji v EU ali v 3. državi? V katere kolone DDV obrazca bi vpisali? Klavzula na računu?

a) Prejemanje storitev posredovanja pri prodaji blaga

Moje mnenje, ki sledi, temelji na razumevanju, da posrednik v opisanem primeru v tujem imenu za tuj račun posreduje izključno pri prodaji blaga (svetilk), ne pa na primer pri gradbenih poslih.

Če storitve posredovanja pri prodaji blaga, ki jih opravi posrednik, ki deluje v imenu in za račun druge osebe, prejme davčni zavezanec, se pri določanju kraja te storitve uporabi splošno pravilo iz že zgoraj omenjenega prvega odstavka 25. člena ZDDV-1. Če torej te storitve prejme davčni zavezanec za potrebe svojega sedeža v Sloveniji (vaša družba), se kot kraj opravljanja teh storitev šteje Slovenija (navedeno velja ne glede na to, ali gre za posrednika iz druge države članice ali iz