Danes je 19.4.2021

Input:

Postavitev montažnega objekta v Avstriji in na Hrvaškem

23.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.03.2.5 Postavitev montažnega objekta v Avstriji in na Hrvaškem

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Družba A, ki je identificirana za namene DDV v Sloveniji, prejme naročilo od družbe, ki je identificirana za namene DDV v Avstriji, za izdelavo in postavitev montažnega objekta na ozemlju Avstrije. Objekt se obravnava kot nepremičnina. V skladu s 27. členom ZDDV-1 je nepremičnina obdavčena v kraju, v katerem je postavljena. Vendar pa obstaja izjema, da lahko vsaka država članica EU določi, da mora DDV, če izvajalec nima sedeža na njenem ozemlju, plačati prejemnik storitve. Družbo A zanima, če mora pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV v Avstriji. Ko družba opravi dobavo montažnega objekta, izstavi račun naročniku iz Avstrije brez obračunanega DDV in uporabi klavzulo »obrnjena davčna obveznost«, saj na podlagi izjeme DDV plača prejemnik storitve. Družba A se sooča z dilemo, in sicer, če je potrebno izdani račun poročati v rekapitulacijsko poročilo VIES. V primeru opravljene dobave fizični osebi iz Avstrije/podjetju, ki ni identificirano za namene DDV v Avstriji, jih zanima, če se morajo identificirati za namene DDV v Avstriji in izstaviti račun z obračunanim avstrijskim DDV. Navajajo tudi vprašanje glede identifikacije za namene DDV v primeru dobave naročniku iz Avstrije, postavitev montažnega objekta pa bi se izvedla na ozemlju Hrvaške.

Rešitev primera:

V zadevnem primeru je treba najprej preveriti, ali gre res za opravljanje storitev ali za dobavo blaga z instaliranjem, saj vaše vprašanje razumem na način, da dobavitelj objekt izdela, ga dobavi in postavi/instalira. V skladu z evropsko sodno prakso je tako za ugotovitev, ali je treba sestavljeno enotno transakcijo opredeliti kot »dobavo blaga« ali kot »opravljanje storitve«, treba preveriti, kateri elementi so prevladujoči. Prevladujoči element mora biti določen tako, da je utemeljen z vidika povprečnega potrošnika, pri presoji celote pa se upošteva, kako pomembni so elementi opravljanja storitve v primerjavi z elementi dobave blaga v vsebinskem, in ne le