Danes je 8.7.2020

Input:

Pravila uporabe nižje DDV stopnje pri prodaji objekta

8.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.09.2.7 Pravila uporabe nižje DDV stopnje pri prodaji objekta

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Do katere gradbene faze mora biti zgrajen objekt (v našem primeru enostanovanjska hiša), da se lahko uporabi 9,5 % DDV stopnja? Tega odgovora namreč v nobenem členu zakona o DDV nisem zasledila. Prodajalec je pravna oseba, kupec fizična, predmet nakupa pa enostanovanjska hiša do 250 m2 uporabne površine.

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del. Seznam dobav blaga in storitev, za