Danes je 29.9.2020

Input:

Preizkus pogojev za oprostitev plačila DDV pri prodaji zaščitne in medicinske opreme

31.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.07.2.9 Preizkus pogojev za oprostitev plačila DDV pri prodaji zaščitne in medicinske opreme

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo trgovsko podjetje, ki prodaja opremo in potrošni material za zobozdravniške ordinacije in zobotehnične laboratorije. Med drugim prodajamo omenjeno blago tudi zdravstvenim domovom za opravljanje njihovih zobozdravstvenih dejavnosti, in sicer na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb o izdobavi zobozdravstvenega materiala. Od enega zdravstvenega doma smo sedaj prejeli dopis, s katerim zahtevajo, da jim za 20 prodanih naglavnih plastičnih vizirjev, ki sicer v sklenjeno kupoprodajno pogodbo o zobozdravstvenem materialu ni bil vključen (zaščitno sredstvo), oprostimo plačilo DDV. Pri izdaji računa za izdobavljen zobozdravstveni material smo namreč na ta artikel obračunali 22 % DDV. V dopisu je zapisano, da je omenjena izdobava oproščena plačila ZDDV po 62.b členu ZIUZEOP zaradi njihove dejavnosti v zdravstvu (ne zobozdravstvu, za kar imamo sklenjeno pogodbo o izdobavi materiala) in