Danes je 9.4.2020
Input:

Prejemanje gradbenih del in poročanje slednjih v polje 34 obračuna DDV

2.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.2.7 Prejemanje gradbenih del in poročanje slednjih v polje 34 obračuna DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Prosili bi za praktične primere, da zagotovimo pravilno razumevanje izpolnjevanja polja 34 v obrazcu DDV-O. Imamo primere gradbenih začasnih situacij, projektne dokumentacije, ipd., ki nam tvorijo nabavno vrednost nepremičnin in jih poročamo v polje 34. Glede na pojasnila FURS iz poletja 2019 nismo več prepričani, da delamo prav.

Vaši pomisleki v zvezi z (ne)vpisovanjem prejetih računov gradnje objekta v polje 34 so povsem razumljivi, saj se vsebina odgovora št. 18 v zadnjem pojasnilu davčnega organa št. 0920-4628/2018-5, z dne 25. 2. 2019, (v njem davčni organ pojasnjuje, da se storitev gradnje nepremičnin in vlaganj v druga osnovna sredstva ne vpisuje v polje 34 oz. 35 obračuna DDV-O), ne sklada s stališči, ki jih je davčni organ v zvezi s tem izdajal v preteklosti (glejte na primer pojasnilo št. 0920-1564/2017-3, z dne 27. 2. 2017).

Rada bi vas obvestila, da smo zaradi omenjenih razhajanj stališč davčnega organa slednjega prosili, naj ta stališča uskladi. V najnovejšem pojasnilu št. 0920-4628/2018-10, z dne 19. 7. 2019, tako davčni organ na podlagi ponovne proučitve pojasnjuje, da velja tako, kot je navedeno v pojasnilu št. 0920-4628/2018-5, z dne 25. 2. 2019, ki je objavljeno na spletni strani FURS in se torej storitev gradnje nepremičnin in vlaganj v osnovna sredstva ne vpisuje v polje 34 obračuna DDV-O. Dodaja še, da v primerih, ko je davčni zavezanec v skladu s pojasnilom, pridobljenim od FURS, napačno izpolnil polje 34 ali 35, se obračun DDV v tem delu ne popravlja. Ti dve polji sta informativne narave in ne vplivata na izračun davčne obveznosti davčnega zavezanca.

Iz vsebine veljavnega odgovora št. 18 pojasnila FURS št. 0920-4628/2018-5, z dne 25. 2. 2019, sicer res izhaja, da je nepremičnina usposobljena za uporabo, šele ko je zgrajena in jo je možno ovrednotiti, ni pa izrecno navedeno, da se to vrednost šele v tem trenutku vpiše v polje 34, zato smo o tem ustno vprašali davčni organ dne 2. 9. 2019 ob 8:21 in prejeli odgovor, da se vrednost celotne nepremičnine vpiše v polje 34, ko je le-ta končana.

Pojasnili FURS:

Številka: 0920-1564/2017-3

Datum: 27. 02. 2017

Zadeva: Odgovor zavezancu

V dopisu navajate naslednje:

»Iz navodil za izpolnjevanje obračuna DDV izhaja, da se v polje 34 vpisuje nabavna vrednost nepremičnin, katerih nabava je obdavčljiva po ZDDV-1, ne glede na to, ali je pri nabavi obračunan DDV ali ne (obdavčena in oproščena nabava).

Zanima vas