Danes je 29.9.2020

Input:

Prejemanje in opravljanja storitev zagona sistema varnostne razsvetljave na objektu

24.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.2.3 Prejemanje in opravljanja storitev zagona sistema varnostne razsvetljave na objektu

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Prejeli smo dva računa iz tujine od davčnih zavezancev, vsak v svoji državi EU (DDV številke so veljavne). Nimajo slovenskih ID številk. Kakšna je pravilna obdavčitev:

1. Prejeti račun zavezanca iz EU za opravljen zagon sistema varnostne razsvetljave na objektu v Sloveniji. Ali je to storitev na nepremičnini ali inženirska storitev (namreč strokovnjak se z računalnikom priklopi na centralo na objektu in poveže svetilke nanjo, tako centrala kasneje tudi bere napake; torej svetilk fizično ne montira in ne vleče kablov - to naredijo že prej drugi) Kam se vpiše v obrazec DDV-O takšna storitev? Podvprašanji:

2. Kako bi bilo v primeru, če bi takšno storitev za nas opravil zavezanec iz 3. države v Sloveniji?

3. Kako bi izstavili račune mi, če bi bili izvajalci takšne storitve na objektu v EU ali v 3. državi? V katere kolone DDV obrazca bi vpisali? Klavzula na računu?

a) Določitev kraja opravljanja storitev zagona sistema varnostne razsvetljave na objektu

Zaradi specifičnosti obravnavanih storitev in glede na to, da mi narava storitev in okoliščine niso poznane v celoti, v nadaljevanju podajam lastno, subjektivno mnenje, ki se lahko razlikuje od mnenja davčnega organa in zato ne sme biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev.

Skladno s 47. členom Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (opomba 1) (v nadaljevanju: Direktiva o DDV) je kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov, nastanitev v hotelskem sektorju ali v sektorjih s podobnimi funkcijami, kakor so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje, dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem, kraj, v katerem se nepremičnina nahaja.

Omenjeno določbo podrobneje opredeljuje Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Izvedbena uredba o DDV). Skladno s c. točko 13.b člena omenjene Izvedbene uredbe se za namene uporabe Direktive o DDV za nepremičnino šteje tudi vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna, na primer vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala. Podrobneje je ta določba obrazložena v Pojasnilih o pravilih EU glede kraja opravljanja storitev na področju DDV za storitve, povezane z nepremičninami: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/explanatory_notes_new_sl.pdf, ki jih vsekakor velja prebrati skupaj s področnim tehničnim strokovnjakom. Kot izhaja iz omenjenih pojasnil, navedeni primeri iz