Danes je 25.9.2022

Input:

Prejeta storitev popravila blaga in določitev kraja

8.8.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.07.2.13 Prejeta storitev popravila blaga in določitev kraja

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Naše podjetje je prodalo blago kupcu na Danskem. Na tem blagu se je pokazala napaka, zato je kupec (z našo potrditvijo) najel električarja na Danskem, ki je to napako odpravil. Za stroške odprave napake nam je kupec poslal račun z dodanim danskim DDV. Zanima me, če je ta račun pravilen ali bi morali mi opraviti samoobdavčitev?

Ker mi vsebina poslovnega dogovora in prodajni pogoji niso poznani, v nadaljevanju podajam odgovor ob predpostavki, da gre za obdavčljivo transakcijo, storitev opravljeno za plačilo, pri čemer je prejemnik te storitve prodajalec blaga (vaša družba). Ob tem le opozarjam, da v zvezi z garancijami obstaja več DDV posebnosti, zato bi bilo smiselno zadevo proučiti tudi v okviru individualnega DDV