Danes je 12.7.2020

Input:

Prenos pravice do razpolaganja pri dobavi nepremičnine - sodba Vrhovnega sodišča

21.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

20.39 Prenos pravice do razpolaganja pri dobavi nepremičnine - sodba Vrhovnega sodišča

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

»Dobava blaga« pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik (prvi odstavek 6. člena ZDDV-1). Kot v več sodbah poudarja Sodišče EU, se pojem dobave blaga ne nanaša na prenos lastninske pravice v oblikah, predvidenih z