Danes je 19.4.2021

Input:

Pridobitev blaga s Poljske, prodajalec nima evropske DDV številke

19.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.03.2.3 Pridobitev blaga s Poljske, prodajalec nima evropske DDV številke

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Družba je pri dobavitelju naročila blago, ki je bilo pripeljano s Poljske, saj se tam nahaja skladišče dobavitelja. Na računu je zapisana britanska identifikacijska številka za namene DDV. Dobavitelj je namreč identificiran za namene DDV v Veliki Britaniji. Družba se sprašuje, če je takšno poslovanje ustrezno in kako račun za blago poročati v obračun DDV.

Rešitev primera:

Žal celotno dejansko stanje ni poznano, glede na navedbe pa se lahko le predvideva, da se blago ob začetku odpreme nahaja na Poljskem (blago torej ni bilo uvoženo iz tretjih držav oziroma ga je predhodno že uvozil dobavitelj ali druga oseba kot je to slovenski kupec) in da ne gre za tristranski posel. Če je razumevanje dejanskega stanja pravilno, potem dobavitelj (davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Veliki Britaniji) v zadevnem primeru opravi obdavčljivo dobavo na ozemlju Poljske in bi se praviloma moral tam identificirati za namene DDV. Prvi odstavek 32. člena Direktive o DDV