Danes je 3.7.2020

Input:

Pridobitev brezplačnega blaga s Poljske

26.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.05.2.5 Pridobitev brezplačnega blaga s Poljske

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

S Poljske smo brezplačno pridobili material, ki ga bomo porabili v proizvodnji. Za ta material ne bomo dobili računa. Ali moramo obračunati DDV oz. ali moramo narediti samoobdavčitev? Kako bi ravnali v primeru, če bi prejeli določen material, ki nam ga ne bi zaračunali in je za nas neuporaben, ampak ga dobimo skupaj še z ostalimi materiali; dali bi ga na odpad. Kako pa je z DDV v tem primeru?

Žal mi podrobnosti poslovnega dogovora, sklenjenega med vašo družbo in poljskim dobaviteljem niso poznane. Poleg tega je področje brezplačnih transakcij blaga znotraj Unije v luči DDV žal še dokaj nedorečeno, prav tako v tem trenutku še ni moč zaslediti jasne evropske sodne prakse s tega področja, zato med državami članicami prihaja do različnih stališč. Da gre za precej kompleksno področje, priča tudi pravzaprav nezaključena obravnava tovrstne problematike, ki je potekala v 2016 na sestanku Odbora za DDV (opomba 1). V nadaljevanju zato najprej podajam svoje subjektivno razmišljanje, ki nikakor ne sme biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev, nato pa opozarjam tudi na pojasnila davčnega organa, ki jim v izogib morebitnim negativnim DDV implikacijam velja slediti.

Skladno z 2.a točko 3. člena ZDDV-1 so predmet DDV med drugim tudi pridobitve blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije davčni zavezanec opravi za plačilo v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali desetega odstavka 20. člena ZDDV-1. Nadalje prvi odstavek 11. člena ZDDV-1 določa, da »pridobitev blaga znotraj Unije« pomeni pridobitev pravice razpolaganja na premičninah, kot da bi bil pridobitelj lastnik, ki jih pridobitelju odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice prodajalec ali sam pridobitelj ali druga oseba za račun