Danes je 25.5.2020

Input:

Prodaja nepremičnin in obračun DDV

30.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.20.2.4 Prodaja nepremičnin in obračun DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Stranka (avtoprevoznik, zavezanec za DDV) je leta 2000 od fizične osebe s prodajno pogodbo kupil zemljišče (v naravi je bilo to dejansko stavbišče s sledovi temeljev bivšega hangarja). Predmet prodaje je bil v pogodbi označen kot “stavbišče parcela št. 825/48 (poslovna stavba), ter na njej stoječi objekt - makadamski skladiščni plato površine 375 m2. Plačan je bil davek na promet nepremičnin.

Nato je leta 2006 od Ministrstva za obrambo kupil nepremičnino - funkcionalno zemljišče parc. 825/159.

DDV ni bil obračunan na podlagi 8. točke 27. člena ZDDV-1.

Prvotni namen nakupa je bil izdelava parkirišča za tovorna vozila, vendar se ni realiziral. Sedaj bi podjetnik vse to prodal zavezancu za DDV, ki opravlja 100 % obdavčljivo dejavnost.

Zanima me, na kakšen način