Danes je 1.10.2020

Input:

Prodaja rabljenega tovornega vozila

14.4.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

Zanima me, kako je z obračunom DDV, kadar gre za prodajo rabljenega tovornega vozila. Ko se je tovorno vozilo nabavilo, se DDV ni odbijal, saj s.p. takrat ni bil identificiran za namene DDV, v vmesnem času pa je postal zavezanec. Zanima me, ali se mora obračunati DDV pri prodaji tovornega vozila. Tovorno vozilo se je uporabljalo za namene pridobitne dejavnosti. Če je prodaja brez DDV, katera klavzula se uporabi?

Uvodoma velja poudariti, da vsebino vašega vprašanja razumem na način, da gre v zadevnem primeru za tovorno vozilo, ki ga je davčni zavezanec pripoznal kot osnovno sredstvo.

Skladno s 1. točko 3. člena ZDDV-1 dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo. Kadar lokalno dobavo blaga opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora za takšno dobavo izdati ustrezen račun in na njem obračunati DDV, razen če so izpolnjeni pogoji, da je takšna dobava oproščena plačila DDV.

Tretja točka 44. člena ZDDV-1 določa, da oprostitev plačila DDV velja za dobavo blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene oproščenih dejavnosti oziroma transakcij iz 42. člena tega zakona in tega člena, če davčni zavezanec ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV za to blago, ali blaga, pri pridobitvi oziroma uporabi katerega ni imel pravice do odbitka DDV v skladu s 66. členom tega zakona. Omenjene določbe ni moč razumeti na način, da bi veljala tudi za blago, ki je bilo nabavljeno pred identifikacijo davčnega zavezanca za namene DDV. T. i. mali davčni zavezanec namreč opravlja obdavčljive dobave, vendar je oproščen plačevanja DDV, ker ne dosega obdavčljivega prometa iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Na podlagi navedenega bi torej lahko zaključili, da mora davčni zavezanec ob prodaji osnovnega sredstva obračunati DDV po splošni, 22% stopnji ne glede na to, da je bilo to osnovno sredstvo nabavljeno pred njegovo identifikacijo za namene DDV.

Ne glede na navedeno pa ne gre zanemariti dejstva, da ima davčni zavezanec, ki nabavi osnovno sredstvo, preden se identificira za namene DDV, določene možnosti, da vsaj del odbitka DDV uveljavlja naknadno. Slednje velja proučiti le v primeru, da še ni poteklo petletno obdobje, ki velja za popravke odbitka DDV za osnovna sredstva po 69. členu ZDDV-1. Ob tem velja še posebej opozoriti, da je v praksi moč zaslediti zelo različna mnenja glede slednjega, poleg tega pa je svoje stališče izdal tudi davčni organ, z njim pa po mojem mnenju zadevo še dodatno zapletel. V nadaljevanju tako povzemam stališče davčnega organa, stališča drugih davčnih strokovnjakov, na koncu pa navajam še lastno stališče. Katero stališče boste upoštevali, pa prepuščam vam.

Davčni organ je možnosti odbitka DDV od nabav, ki jih je davčni zavezanec opravil pred identifikacijo za namene DDV, najprej omenil v svojem pojasnilu št. 4230-111/2009, 16. 12. 2009, v katerem je med drugim navedel, da bo s spremenjeno prakso lahko tudi davčni zavezanec, ki se