Danes je 29.1.2020
Input:

Prodaja umetniških slik

9.3.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

Podjetje bo prodalo umetniške slike, ki so v lasti podjetja, vodene na osnovnih sredstvih. Slike so bile kupljene pred letom 2000. Podjetje je davčni zavezanec, s to dejavnostjo (prodajo umetniških predmetov) se ne ukvarja. Ali se ob prodaji slik predvidoma fizičnim osebam DDV obračuna ali ne? Ali se ta DDV obračuna po splošni ali znižani stopnji?

Skladno s 1. točko prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 so predmet DDVdobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo. V zvezi s transakcijami z umetniškimi predmeti sicer veljajo določena posebna pravila, vendar bi jih upoštevali le, če bi se davčni zavezanec (prodajalec umetniških slik) lahko opredelil kot >>obdavčljivi preprodajalec<< ali >>organizator prodaje na javni dražbi<<. Glede na to, da navajate, da zadevne umetniške slike niso bile nabavljene z namenom nadaljnje prodaje, pač pa z namenom, da jih davčni zavezanec uporablja kot osnovna sredstva, predvidevam, da takšnega statusa davčni zavezanec v zadevnem primeru nima. To pa posledično pomeni, da je treba v zvezi z obračunavanjem DDV upoštevati splošna pravila in mora prodajalec umetniških slik, ki je identificiran za namene DDV, pri prodaji slednjih obračunati DDV, pri čemer davčna osnova vključuje vse, kar