Danes je 9.4.2020
Input:

Samoobdavčitev od prejetih storitev Booking

4.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.2.8 Samoobdavčitev od prejetih storitev Booking

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Podjetje je davčni zavezanec in med drugim oddaja tudi sobe preko Bookinga, za provizije Bookinga mora plačati DDV, to pomeni, da nima pravice do odbitka vstopnega DDV, in mora DDV od provizije vseeno plačati po 22 % stopnji. Ali je upravičen do samoobdavčitve? To z Booking računa ni razvidno.

Če pravilno razumem vaše vprašanje, je davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji, tukaj oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec skladno s prvim odstavkom 94. člena ZDDV-1. Slednji oddaja sobe, ki se nahajajo v Sloveniji, v turistični najem, te svoje storitve pa oglašuje preko spletnega portala Booking, za kar je izvajalcu teh storitev oglaševanja dolžan plačevati provizijo/storitev reklamiranja/elektronsko storitev.

V tem primeru mora davčni zavezanec ob prejemu storitev oglaševanja v Sloveniji obračunati DDV na podlagi samoobdavčitve, kot pravilno ugotavljate že sami. Kraj opravljanja storitev posredovanja pri turističnih nastanitvah, storitev reklamiranja ali elektronskih storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, se namreč določi po splošnem pravilu iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1. Skladno s slednjim je tako kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh