Danes je 28.5.2020

Input:

Skladiščenje na odpoklic in postopek 42

26.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.03.2.7 Skladiščenje na odpoklic in postopek 42

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo davčni zastopnik za postopek 42 za stranko iz Nemčije, ki nima slovenske davčne številke. Ali se lahko po sprostitvi v prost promet po postopku 42 blago dobavi znanemu kupcu, ki je identificiran za DDV v Italiji, v skladišče na odpoklic (konsignacijsko skladišče)? Stranka iz Nemčije nima poslovne enote v Italiji.

Predlagam, da si natančno preberete pojasnilo davčnega organa št. 4240-2085/2019-5 z dne 19. 7. 2019, ki vam ga prilagam:

Številka: 4240-2085/2019-5

Datum: 19. 07. 2019

Zadeva: Postopek 42 za švicarsko podjetje

Prejeli smo vaše elektronsko sporočilo, v katerem pojasnjujete, kako švicarsko podjetje izvaja postopke.

Švicarsko podjetje ima s kupcem, davčnim zavezancem, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV na Slovaškem (v nadaljevanju: slovaški kupec), sklenjeno tako imenovano »pogodbo o skladiščenju blaga na odpoklic« (angleško »call off stock«). V okviru slednje posel poteka tako, da švicarsko podjetje najprej uvozi blago iz Bosne in Hercegovine v Unijo (Slovenijo), nato pa to zalogo blaga vzpostavi pri slovaškem kupcu, in sicer tako, da se blago po uvozu odpošlje neposredno v njegovo skladišče (švicarsko podjetje na Slovaškem nima skladišča). Ob tem velja poudariti, da do prenosa pravice do razpolaganja nad tem blagom švicarskega podjetja na slovaškega kupca (in s tem do obdavčljivega dogodka) pride šele, ko ta kupec blago izvzame iz zaloge.

Glede na zelo podobno DDV ureditev na Slovaškem in v Sloveniji (DDV ureditev skladiščenja blaga na odpoklic bo v Uniji sicer popolnoma poenotena šele s 1. 1. 2020), švicarsko podjetje v Sloveniji vodi vso potrebno evidenco po 21. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17 in 84/18; v nadaljevanju: PZDDV).

Šele, ko slovaški kupec to blago izvzame iz zaloge, se šteje, da je dobava blaga opravljena. Švicarsko podjetje šele v tem trenutku uveljavlja oprostitev plačila DDV po 1. točki 46. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18; v nadaljevanju: ZDDV-1), izda račun, transakcijo pa poroča v rekapitulacijsko poročilo. Posledično tudi na Slovaškem do pridobitve blaga pride šele kasneje (lahko tudi po več mesecih).