Danes je 25.1.2021

Input:

Spremembe DDV v letu 2019 (1. del)

31.7.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2018.15.1.1 Spremembe DDV v letu 2019 (1. del)

mag. Aleksandra Heinzer

Z letom 2019 prihaja kar nekaj sprememb na področju DDV. Večina je posledica zlasti dveh evropskih direktiv, ki se bosta morali ustrezno implementirati v slovensko zakonodajo. Iz Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Ministrstvo za finance objavilo dne 18. 7. 2018 na svoji spletni strani, pa je moč sklepati, da bo za nekatere DDV novosti poskrbel tudi slovenski zakonodajalec sam. V letu 2019 se torej na področju DDV pričakujejo naslednje spremembe:

  • enotna evropska DDV obravnava kuponov,

  • administrativne poenostavitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci,

  • manj administrativnih obremenitev (ukinitev izjave po 45. členu ZDDV-1 in manj administracije v zvezi z izračunavanjem odbitnega deleža) in

  • spremenjen način izračunavanja obresti pri institutu samoprijave.

Spremembe iz zadnjih dveh alinej predlaga Ministrstvo za finance, prvi dve pa sta posledica naslednjih dveh sprejetih evropskih direktiv:

  • Direktiva Sveta (EU) 2016/1065 z dne 27. junija 2016 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede obravnave kuponov in

  • Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo.

Ker je obseg predlaganih sprememb precej širok, se v tokratni številki vestnika posvečamo spremembam iz navedene prve alineje, ostale spremembe pa bomo postopoma predstavili v naslednjih številkah.

Enotna evropska DDV obravnava kuponov

Obravnava kuponov v Uniji do sedaj ni bila enotno urejena. V Sloveniji se je, zlasti na podlagi pojasnil davčnega organa (opomba 1), oblikovalo stališče, da če se kupon izda na določeno vrednost, pri tem pa ni določeno oziroma ni znano, za nakup katerega blaga ali storitve bo ta kupon porabljen, se takšna transakcija obravnava kot menjava enega plačilnega sredstva za drugega. Kadar pa se izda kupon, ki je namenjen