Danes je 5.8.2020

Input:

Stopnja DDV od prodaje želv

14.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.21.2.3 Stopnja DDV od prodaje želv

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Kakšne pogoje mora izpolnjevati s.p., ki želi gojiti in prodajati želve? Kje se lahko pozanimamo glede tega? Kakšno davčno stopnjo za DDV uporabimo pri prodaji želvic – 22 %?

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enak za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del.

Živali so v omenjeni Prilogi I sicer omenjene v dveh točkah (v 1. in 12.), vendar pa je treba opozoriti, da je pri tem treba upoštevati še posebne pogoje, ki jih opredeljuje PZDDV.

Skladno s 1. točko Priloge I k ZDDV-1 se med dobavo blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, uvršča tudi hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani