Danes je 4.6.2020

Input:

Stopnja DDV za gradbena dela

19.1.2014, , Vir: Verlag Dashöfer

     Fizična oseba naroči polaganje tlakovcev, izdelavo dvoriščne ograje, gradnjo bazena in ureditev okolice. Zanima nas, katero stopnjo DDV obračunamo za naročena dela.

Uvodoma velja poudariti, da zgolj na podlagi vašega vprašanja natančnega odgovora ni mogoče podati, saj je, kot podrobneje pojasnjujem v nadaljevanju, uporaba DDV stopnje na področju gradbeništva odvisna od različnih dejavnikov. Tako na primer med drugim iz vašega vprašanja ni razvidno, ali se ostala dela (polaganje tlakovcev, ureditev okolice itd, razen gradnje bazena) nanašajo na ta zadevni bazen, ki ga omenjate, ali gre za dela, ki se nanašajo na stanovanjski objekt - torej dela niso povezana z gradnjo bazena, ipd. V nadaljevanju tako podajam ključne elemente, ki so vam lahko v pomoč pri reševanju vaših DDV dilem.

Skladno z 11. točko Priloge I k ZDDV-1, se nižja 9,5% stopnja DDV med drugim uporablja tudi za stanovanja, stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje ter dele teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravilom le-teh.

Omenjeno določbo podrobneje opredeljuje 54. člen PZDDV, ki v prvem odstavku določa, da se med objekte iz omenjene 11. točke Priloge I k ZDDV- 1 uvrščajo stanovanjski objekti , če so namenjeni za trajno bivanje in so del socialne politike, ter stanovanjske stavbe za posebne namene, vključno s pripadajočimi deli teh objektov, in sicer pod pogojem, da so njihova dobava, gradnja, obnova ali popravilo zaračunani