Danes je 28.1.2020
Input:

Stopnja DDV za storitev košnje trave na zbirnem centru in njegovo čiščenje

2.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.18.2.5 Stopnja DDV za storitev košnje trave na zbirnem centru in njegovo čiščenje

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo komunalno podjetje in prejeli smo račun za košnjo zbirnega centra po znižani DDV stopnji. Je v kakšnem primeru to dovoljeno in kaj je v primeru, da gre za storitev čiščenja ali vzdrževanja površine zbirnega centra? Kakšna stopnja DDV je v tem primeru?

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del.

Znižana DDV stopnja se torej lahko uporabi za tiste dobave blaga in storitev, ki jih zajema Priloga I. Seznam dobav iz te priloge podrobneje opredeljuje PZDDV, ki pa se, ko gre za storitve, sklicuje na točno določene šifre Standardne klasifikacije