Danes je 24.2.2020
Input:

Stopnja pri opravljanju storitev sečnje in spravila lesa

30.10.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

Sečnja in spravilo lesa se uvršča v šifro 02.1-3 SKD. Na podlagi zakona (41. člen ZDDV-1 ter 12. točka Priloge) ter pravilnika (6. točka 55. člena PZDDV) se od prej navedenih storitev obračunava DDV po znižani stopnji. Na FURS trdijo drugače.

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno, se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del.

Omenjena Priloga I v 12. točki med drugim zajema tudi storitve, ki so namenjene izključno uporabi v