Danes je 24.2.2021

Input:

Storitev servisiranja klim na objektih v Sloveniji se opravi za srbskega davčnega zavezanca

24.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.2.4 Storitev servisiranja klim na objektih v Sloveniji se opravi za srbskega davčnega zavezanca

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Slovenski trgovci so po svojih maloprodajah v Sloveniji prodajali klime, ki so jih nabavili v Srbiji. Davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV, je za te trgovce klime montiral na objektih v Sloveniji.

Serviser je s srbskim dobaviteljem sklenil tudi pogodbo za servisiranje teh klim, in sicer za servisiranje v garancijskem obdobju 5 let in tudi izven garancije (zaradi zaupanja davčnega zavezanca in strank v Sloveniji). Servis bo opravljen za davčne zavezance in osebe, ki niso davčni zavezanci, pri čemer pa bo serviser izstavil račun za opravljeno servisiranje davčnemu zavezancu v Srbijo.

Rešitev primera:

Na področju transakcij, do katerih prihaja znotraj garancijske dobe, lahko pride do različnih DDV implikacij, te pa so odvisne od dejanskega stanja. Le natančno poznavanje slednjega omogoča podajanje korektnega odgovora. Žal iz opisa ni mogoče ugotoviti, kdo od akterjev, ki so omenjeni, je pravzaprav dolžan poskrbeti, da je kupcem klim zagotovljen brezplačni servis teh klim znotraj garancijske dobe. Zaradi navedenega je mogoče podati mnenje le na podlagi